Hermetismus od Kozáka

1. dubna 2014 v 21:40 |  knihy, povídky a filmy
Kniha obsahuje v plném znění: Corpus Hermeticum, Svatá kniha Herma Trismegista určená Asklépiovi, Hrom: Dokonalá mysl, Rozprava o osmé a deváté sféře, Definice Herma Trismegista, Stobaeus, O duši..., Smaragdová deska, Egyptské hermetické texty, Staroegypské příběhy, Bembínská deska.
Čtěte a pořiďte si teplé spodní prádlo a placku slivovice - viz poznámka ze strany 196 níže v textu.
Hermetismus - tajné nauky starého Egypta. Přeložil, úvod a poznámky napsal Jaromír Kozák.

Je-li poznání hermetismu zásadní pro každého, kdo se zajímá o duchovní nauky minulosti (a ovšem i budoucnosti), je pro něj tato kniha určena obzvláště; praví nakladatelství EMINENT, které knihu v r. 2002 vydalo. ISBN: 80-7281-109-6.

* * *
Už ten úvod je zajímavý. Již staří Egypťané měli tři zasvěcovací stupně, přibližně hledající, vědoucí a osvícený. Hermetismus měl velice složitou a samozřejmě tajnou hierarchii mystérií; dá se hodně stručně shrnout jako víra v Boha-Otce, reinkarnace duší a duchovní cesta, zvláště pro vymanění se duše z tohoto koloběhu. Hermetismus se zvířaty zabývá jen okrajově - ale já si zase nic líp nepamatuju, takže můj výběr je dost zkreslený.

V poznámkách se Kozák hodně brání názoru vědců, že hermetismus pochází od Řeků. To s ním plně souhlasím. Co se vědění a mytologie týkalo, Řekové byli zloději, ale příběhům dokázali dát šmrnc, díky kterému jsou živé dodnes. A něco přece muselo držet Egypt pohromadě ty tisíce roků; oba Egypty, Horní a Dolní, v čele s jediným faraonem. Měli systém rozvíjený zasvěcenci a v určené míře dostupný všemu lidu, nebo se mezi sebou mydlili stoupenci Ápise a mumifikovaných koček a dalších zvířat? Kočky mě napadly, protože přes svou posvátnost se nijak zvlášť nezobrazovaly. Egypťané jako by vůbec neznali domácí mazlíčky, zvířata byla jen posvátná nebo užitková - k práci, jídlu či k lovu. Něco objasňuje str. 118.

ze str. 56: Slunce bylo v Egyptě symbolickým obrazem Boha (= světla), ke kterému míří duše (zemřelých). Mezi Sluncem a planetami (bohy) se pohyboval Hermes. To tehdy mělo víc národů. (Není boha kromě Boha a Hermes Trismegistos je poslem jeho).Mrkající


str. 91: Není možné, aby lidské duše klesla natolik, aby vstoupila do nemyslícího zvířete.

str. 109: Asklépiův dopis králi Amónovi (tajdův): Překlad silně zkreslí smysl spisů a zapříčiní mnoho nejasností. Vyjádřeno v našem rodném jazyce, učení jasně předává svůj význam díky vynikající kvalitě jeho zvuků, a když jsou pronášena egyptská slova, je v nich podtržena síla smyslu... Kozák v poznámce připomíná, že to je stejné jako v kabale. Klidně mohl uvést i korán a bibli - jak dlouho trvalo, než začala být bible překládána do národních jazyků?
...Řeč Řeků, můj králi, je totiž prosta přesvědčivé síly a řecká filozofie není ničím jiným než hlukem hovoru. (Smějící se) Naše řeč však není pouhou mluvou, (neboť) je zaříkávadlem naplněným činy.


str. 118: ...zvířata sestávají z duše a z těla a jejich potrava je dvojí: duše je živena neustálým pohybem Ohně a Vzduchu, (tedy) vyššími prvky, kdežto růst těl je zajišťován Vodou a Zemí, to jest nižšími prvky. Mysl, pátá součást, která pochází z éteru, byla dána jedině člověku.
+ str. 190, kde je popsáno. ke kterému prvku mají některá zvířata blízko a kterému se vyhýbají.

str. 196: V člověku se přebytek horkého vzduchu mění na inteligenci. (Když mě je furt zima... Aha, to bude ono! Ne že jsem se měla víc učit, vohřát mě měli!). Dále převedeno do tabulky, čím větší a tlustší písmo, tím víc adidas, pardon, prvku:
Ptáci: Oheň, Vzduch, Voda, Země (víc Ohně mají ti vysokolétající)
Člověk: Oheň, Vzduch, Voda, Země
Čtvernožci: Oheň, Vzduch, Voda, Země
Plazi: Vzduch, Voda, Země
Ryby: Voda, Země
Hmyz: Vzduch, Země (opět - Vzduch mají jen létající)

...dokud si udržuje smíchaná masa těla svou kvalitu nezměněnu, dokud v něm obsažený Oheň nepronikne k teplu, Vzduch k ničemu vzdušnému, Voda k ničemu tekutému a Země k ničemu hustému, do té doby je tvor zdravý. Když však neudrží nezměněny původní poměry svých několika prvků, ale jeden z nich převládá, či se ho nedostává..., tehdy tvor onemocní... směšuje se i s duší... změna v kvalitě duše. (Vynechávky jsou ode mě. Ta změna v kvalitě duše je zvláště pozoruhodná.)
str. 210: Platón: Faidros, to je to se Sokratem. Thovt (Platón ho píše Theuth) navštívil faraona Thamose a ukázal mu svá umění - čísla, počítání, geometrii, astronomii, hru senet (egypt. hra, pravidla neznámá), hru v kostky... Když byl u písma, řekl Theuth: "Tato nauka, králi, učiní Egypťany moudřejšími a zlepší jejich paměť, byla totiž objevena jako lék pro paměť a moudrost."
Thamos však řekl: "Velký umělče Theuthe, jeden dokáže tvořit umělecká díla a druhý posoudit, kolik užitku nebo škody přinesou lidem, kteří by jich měli užívat. I ty jsi nyní jako otec písma o něm řekl pravý opak toho, co způsobuje. Tato nauka totiž zanedbáváním paměti zapříčiní zapomínání v duších těch, kteří se jí naučí, protože lidé, spoléhajíce na písmo, si budou na věci vzpomínat zvnějšku, z popudu písma, a nikoli z nitra, sami od sebe. Neobjevil jsi tedy lék pro paměť, ale pro připomínání si. Svým žákům poskytuješ jen zdánlivou moudrost, nikoli však pravdu."
* * *
Výhledově hodlá Kozák porovnat mezi sebou egyptskou a tibetskou knihu mrtvých. Upřímně - nejvyšší čas, aby to někdo udělal, byť nechci číst ani jednu z nich. Stačilo mi, že jsem se prokousala tímto textem.
Skeptičtí syfilikové, kuš, Freude, sisyfikové mu v r. 2005 přihodili stříbrný bludný šutrák za "nevědecký přístup a matení veřejnosti". Někdo má zkrátka nevědecký přístup, když věří tomu samému jako staří Egypťané, někdo věří na ježíška a je to - nematoucí. S vyplazeným jazykem

Své a zatím funkční stránky má J. Kozák zde: http://jaromir-kozak.webpark.cz/knihy.html

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama